30. Rocznica Śmierci Męczenników z Pariacoto

4 sierpnia 2021 | autor: Administrator
30. Rocznica Śmierci Męczenników z Pariacoto
Franciszkański świat
0

W 2021 roku przypada 30. rocznica śmierci błogosławionych Męczenników z Pariacoto – Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych 9 sierpnia 1991 r. w peruwiańskim Pariacoto przez terrorystów komunistycznych z ugrupowania „Świetlisty Szlak”. Hasłem rocznicy są słowa, które oddają sens życia i śmierci franciszkańskich Męczenników: „Posłańcy pokoju, aż do męczeństwa”.

W ramach przeżywania 30. rocznicy ich męczeńskiej śmierci będzie możliwość nawiedzenia relikwii krwi Męczenników z Pariacoto w Kalwarii Pacławskiej, gdzie w czasie trwania Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego, w dniach od 11 do 15 sierpnia 2021 r., będą wystawione do kultu publicznego koszule bł. Michała i bł. Zbigniewa, jakie mieli na sobie w chwili śmierci. Zakrwawione koszule męczenników będą pokazane pierwszy raz od beatyfikacji, jaka miała miejsce 5 grudnia 2015 r. w Chimbote (Peru).

 

Życie Męczenników 

Bł. Michał Tomaszek OFMConv urodził się 23 września 1960 roku w Łękawicy koło Żywca. Już jako dziecko odwiedzał sanktuarium maryjne w Rychwałdzie, gdzie poznał franciszkanów. W ramach szkoły średniej ukończył Niższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Legnicy.

W 1980 roku wstąpił do nowicjatu. Podczas studiów w WSD w Krakowie brał aktywny udział w katechizacji dzieci specjalnej troski. Po przyjęciu święceń kapłańskich, 23 maja 1987 roku, przez dwa lata służył jako duszpasterz w parafii w Pieńsku koło Zgorzelca. W lipcu 1989 roku podjął pracę misyjną w Peru.

Był człowiekiem głębokiej wiary, skromnym i rozmodlonym, wielkim czcicielem Matki Bożej. Miał niezwykły dar ewangelizacji młodzieży i dzieci. Docierał do nich zwłaszcza przez muzykę i śpiew.

Strona poświęcona franciszkańskim męczennikom – http://meczennicy.franciszkanie.pl/

Bł. Zbigniew Strzałkowski urodził się 3 lipca 1958 roku w Tarnowie. Mieszkał z rodzicami w pobliskiej Zawadzie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Technikum Mechanicznym i przez rok pracował w wyuczonym zawodzie.

Wstąpił do nowicjatu franciszkańskiego w 1979 roku. Podczas studiów w seminarium w Krakowie brał udział w zakładaniu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu 7 czerwca 1986 roku. Przez dwa lata był wychowawcą oraz wicerektorem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Legnicy. 30 listopada 1988 roku wyjechał na misje do Peru. Był człowiekiem silnym, odważnym, troszczącym się o chorych.

Pragnienie służenia innym wypływało z jego wielkiej wiary i chęci naśladowania św. Maksymiliana Kolbego. Talent organizacyjny łączył z pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Był miłośnikiem stworzeń na wzór św. Franciszka z Asyżu.

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa, Męczenników z Pariacoto

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,
do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
i dla dobra ludu im powierzonego
umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,
spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie
i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.
Udziel nam również łaski…,o którą prosimy
za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto
i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: