Jesienne spotkanie przełożonych

5 grudnia 2022 | autor: Administrator
Jesienne spotkanie przełożonych
Z Życia Prowincji
0

W dniach 28-30 listopada w Gdańsku odbyło się jesienne spotkanie przełożonych Prowincji Gdańskiej, na które przybyli bracia z klasztorów Prowincji w Polsce, Litwie, Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii i w Szwecji. Obradom przewodniczył Minister prowincjalny o. Wojciech Kulig.

W dniu rozpoczęcia spotkania bracia wysłuchali konferencji pt. „Św. Maksymilian i jego wizja Zakonu”, wygłoszonej przez o. Piotra Bilenina, Dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Po prelekcji uczestnicy mięli okazję do zadania głoszącemu pytań oraz podzielenia się swoim spostrzeżeniami nt. historycznej działalności patrona Prowincji i przełożenia pozostawionego przez niego wzoru apostolstwa na czasy współczesne.

Drugi dzień spotkania rozpoczęła konferencja prof. Danuty Klucz z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Prelegentka przybliżyła uczestnikom przepisy odnoszące się do zatrudniania w klasztorach pracowników świeckich oraz organizacji wolontariatu i prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsze obrady poświęcone zostały bieżącym sprawom klasztorów oraz formacji.

Tego samego dnia, podczas modlitwy brewiarzowej w kaplicy św. Anny, zostały promulgowane nowe Statuty Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego. Data ta nie została wybrana w sposób przypadkowy, ponieważ 29 listopada obchodzone jest święto Wszystkich Świętych Franciszkańskich, a Statuty, zgodnie ze swoim celem, mają być wskazówką, jak w nowych czasach i miejscach realizować sposób życia Braci Mniejszych, którego świadectwo pozostawił potomnym św. Franciszek i jego naśladowcy. Rewizja tekstu Statutów miała na celu dostosowanie ich treści do zrewidowanej wersji Konstytucji Zakonu i została przeprowadzona przez specjalnie powołaną w tym celu doraźną komisję prowincjalną.

Ostatni dzień jesiennego spotkania przełożonych został poświęcony na omówienie spraw organizacyjnych dotyczących m. in. trwających wizytacji, przygotowań do obchodów jubileuszu zatwierdzenia Reguły i najnowszych publikacji braci. Przypadające tego dnia święto św. Andrzeja Apostoła stało się ponadto okazją do wspólnego odprawienia Eucharystii w intencji o. Andrzeja Lengenfelda, Wikariusza Prowincji, która stanowiła ostatni punkt spotkania.

franciszkanie · Homilia: święto św. Andrzeja Apostoła – 30 XI 2022 (o. Wojciech Kulig)

 


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: