KULTURA

Gdańska prowincja Braci Mniejszych Konwentualnych podejmuje wielorakie działania na rzecz kultury. Jesteśmy bowiem przekonani, że kultura jest jedną z najważniejszych przestrzeni, poprzez którą może i powinna dokonywać się ewangelizacja.

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku

www.dmk.pl

Dom Pojednania i Spotkań został założony w maju 1992 r. Celem powstania instytucji było wzajemne

przełamywanie uprzedzeń między młodymi Polakami i Niemcami. W trzecim roku działalności placówka poszerzyła swoją działalność na kontakty z Litwą, Białorusią i Ukrainą.

Każdego roku w gdańskiej placówce odbywa się ponad 60 spotkań, konferencji i seminariów z udziałem młodzieży z kilku krajów. Młodzi ludzie poznają się wzajemnie np. grając muzykę, wydając gazety i tworząc strony internetowe. Gdańska organizacja zajmuje się także polsko-niemiecką wymianą młodzieży.

W ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności gdańskiego Domu we wszystkich jego programach wzięło udział ok. 10 tys. osób. Co trzecim uczestnikiem był Polak.

 

Franciszkańskie Centrum Kultury – Poznań

Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu od wielu lat jest ważnym centrum muzycznym w Poznaniu. Nad programem planowanych tutaj wydarzeń artystycznych czuwa rada artystyczna złożona z wybitnych przedstawicieli świata muzycznego Poznania.

Wśród cyklicznych wydarzeń odbywających się w świątyni wymienić należy festiwale: „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”, „Wielki Tydzień u Franciszkanów”, oraz liturgiczne wykonanie „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta, które od 2003 r. przyjęło formę festiwalową.

W murach franciszkańskiego kościoła na Górze Przemysła prezentowała się czołówka polskich i międzynarodowych artystów, m. in. S. Stuligrosz, W. Malicki, B. Harasimowicz, zespół „Arte dei suonatori”, R. Goebel, R. Podger, H. Suzuki, D. Hill i wielu innych. Łącznie w ciągu roku odbywa się w kościele około trzydziestu koncertów, przyjmowanych entuzjastycznie przez publiczność i krytykę.

Franciszkanie współpracują z władzami samorządowymi, miasta, województwa i wieloma organizacjami, m.in. z Fundacją Pro Nationes.

Z inicjatywy Franciszkanów poznańskich od 1998 r. w okresie Narodzenia Pańskiego na Starym Rynku budowana jest Szopka Bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami.

Stowarzyszenie Ewangelizacyjne KERYGMAT w Kwidzynie

www.kerygmat.ckj.edu.pl

Najważniejszym dziełem Stowarzyszenia jest organizowany od 1999 roku Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej. Od samego początku występowały w nim najważniejsze zespoły z chrześcijańskiej sceny muzycznej: Arka Noego, Deus Meus, Houk, 2 Tm 2,3, Armia, Adonai i inne.

„Kerygmat” ma na celu szerzenie kultury chrześcijańskiej przez muzykę, przegląd twórczości młodych artystów i muzyki chrześcijańskiej różnych wyznań, ukazanie cywilizacji miłości i jedności ekumenicznej jako alternatywy wobec przemocy i nietolerancji, a przede wszystkim wspaniała radość przy świetnej muzyce.

Podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Kerygmat” doszło do niezwykłego wydarzenia. Zaprezentowana została premiera pn. Program Gospel, w której udział wzięły gwiazdy polskiego i światowego formatu takie jak: Mieczysław Szcześniak, Junior Robinson z Londynu, Grażyna Łobaszewska z zespołem oraz chór „Et In Terra” Moniki Zytke. Od dwóch lat festiwalowe koncerty prowadzi Bogdan Sadowski z TVP1.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regionu organizując wydarzenia religijno- kulturalnych i promując kulturę cywilizacji miłości i jedności jako alternatywę wobec przemocy i nietolerancji. Działania Stowarzyszenia często goszczą na łamach prasy lokalnej, są stałym bywalcem Ogólnopolskiego Pisma Muzycznego RUAH z Krakowa i niejednokrotnie gościły na antenach radiowych i telewizyjnych.


Nauka i kultura w tradycji franciszkańskiej

Bracia Mniejsi Konwentualni znakomicie zapisali się na polu nauki i kultury. Z pasją popierali domy studiów (Paryż 1236, Oxford ok. 1240-1247, Cambridge ok. 1250). Dziś wśród ośrodków naukowych wyróżnia się międzynarodowe kolegium w Rzymie, przy którym znajduje się Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury, zwany krótko Seraphicum. Duchowych synów Franciszka spotykamy w najwznioślejszym nurcie myśli ludzkiej. Ich refleksja snuje się między dwoma biegunami: scholastyczną filozofią a natchnioną i uczuciową teologią, przenikniętą augustynizmem, którą reprezentuje wielki Bonawentura z Bagnoregio. Antoni z Padwy otwiera poczet znakomitych mistrzów refleksji franciszkańskiej. Są wśród nich: Aleksander z Hales (zm. 1245), Robert Grossatesta (zm. 1253), Tomasz z York (zm. 1260), Roger Bacon (zm. 1268), Jan Peckham (zm. 1292), Piotr Jan Olivi (zm. 1292), Adam z Marsh (zm.1298), Wilhelm z Ware (zm. 1300), Mateusz z Acquasparty (zm. 1302), Roger Marston (zm. 1303), Ryszard z Middletown (zm. 1308?), Jan Duns Szkot (zm. 1308), Ramón Llull (zm. 1315/6), Franciszek z Meyronnes (zm. 1328), Wilhelm Ockham (zm. 1349). Pluralizm naukowy i teologiczny naszych czasów nie pozwala już na wybór tak swoiście franciszkańskich dróg kształcenia, jak dawniej via s. Bonaventurae lub via b. Scoti. Jednakże dzisiejsi spadkobiercy bogatej tradycji myśli franciszkańskiej włączają jej elementy do swoich studiów.