PARAFIE

Praca duszpasterska to ważna forma apostolatu w naszej Prowincji. Tylko trzy nasze klasztory w Polsce nie prowadzą parafii. Poza granicami Polski wszystkie nasze konwenty prowadzą parafie.

Specyfiką naszych parafii są wspólnoty. Duży nacisk kładziemy na tę właśnie formę apostolstwa. Jako franciszkanie żyjemy we wspólnocie. Ufamy, że ta forma życia przybliża do Boga. We wspólnocie łatwiej jest odczytywać wolę Bożą względem siebie oraz jest słuchać Słowa Bożego.

W naszych parafiach staramy się włączać w apostolstwo ludzi świeckich. Są bardzo dobrymi i odpowiedzialnymi współpracownikami. Świeccy bowiem są powołani przez Boga w świecie i są posłani do świata, aby być „solą ziemi”, nadawać mu ewangeliczny smak, przemieniać i uświęcać świat od wewnątrz, na sposób zaczynu, oświetlać wszelkie drogi światłem wiary, nadziei i miłości.

Szczególną troską otaczamy grupy o franciszkańskim charyzmacie: Franciszkański Zakon Świeckich, Rycerstwo Niepokalanej i młodzież franciszkańską.

W każdej z parafii przykładamy też wielkie znaczenie do posługi w konfesjonale. Spowiadamy codziennie, zazwyczaj przed lub w czasie każdej Mszy św. W Poznaniu kapłan w konfesjonale dostępny jest przez cały dzień. W wielu klasztorach sprawowany jest stały dyżur w konfesjonale oraz kierownictwo duchowe.

Przykładamy też wielką troskę o głoszenie Słowa Bożego. Codziennie głosimy kazania i homilie. Troszczymy się również o pielęgnowanie franciszkańskich nabożeństw: Transitus – czyli nabożeństwo upamiętniające przejście św. Franciszka z życia ziemskiego do chwały w niebie (3 października), w poniedziałki odprawiamy nabożeństwo do św. Franciszka, a we wtorki do św. Antoniego. Podtrzymujemy również starodawną tradycję dziewięciowtorkowej nowenny przed uroczystością św. Antoniego.

Wierni pragnący trwać przed Chrystusem eucharystycznym mają możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w wielu franciszkańskich kościołach prowincji św. Maksymiliana (m.in. Poznań, Gniezno, Gdynia, Gdańsk, Olsztyn).

W naszej prowincji istnieją również sanktuaria: w Poznaniu (Matki Bożej W Cudy Wielmożnej, Pani Poznania), w Gnieźnie (Matki Bożej Pocieszenia, Pani Gniezna), w Gdyni (św. Maksymiliana oraz Matki Bożej Królowej Matki Nadziei) i w Lęborku (św. Jakuba). Poza granicami Polski posługujemy w sanktuarium Krwi Pańskiej (Walldürn – Niemcy) oraz w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Kenii (Subukia).

Od wielu już lat przy naszych klasztorach istnieją duszpasterstwa specjalistyczne (dzieci specjalnej troski, niewidomi, głuchoniemi, grupy AA, osoby wykluczone, więźniowie).

O. Piotr Matuszak, gwardian z Gdyni, jest kapelanem zespołu piłkarskiego Arka Gdynia.

Raz do roku  – tradycyjnie w sierpniu – wyrusza piesza pielgrzymka do Częstochowy, która od 2010 r. wychodzi  z Elbląga. Przewodnikiem grupy Franciszek-Elbląg jest o. Damian Basarab.