REKOLEKCJE

Głos Chrystusa: Franciszku, odbuduj mój Kościół wciąż brzmi w nas, duchowych synach Biedaczyny z Asyżu. Wciąż płonie w nas pragnienie wypełnienia tych słów. Wszędzie tam, dokąd Bóg nas pośle.

Św. Franciszek wraz z towarzyszami otrzymał pozwolenie i zalecenie nawoływania do pokuty. Nie były to kazania dogmatyczne, ale poruszające serce. Franciszkańskie kazania były prowadzone w stylu ludowym. Dążeniem kaznodziei było doprowadzenie słuchaczy do zmiany postawy serca, do nawrócenia.
Św. Franciszek chciał, aby jego bracia szli przez świat jako pielgrzymi i świadkowie Słowa Bożego. Dlatego również i dzisiaj chętnie włączamy się w odbudowę Kościoła poprzez rekolekcje i misje ludowe.

Franciszkańska grupa  rekolekcyjno – misyjna
działająca w Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce

z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk

Proponuje głoszenie Słowa Bożego w ramach rekolekcji, misji ludowych i dni skupienia.

Prowadzimy:
– rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
– misje ludowe w parafiach,
– rekolekcje kapłańskie i zakonne,
– przygotowania do jubileuszy parafialnych, peregrynacji i uroczystości związanych z wydarzeniami przeżywanymi w parafiach i kościołach.

Informacji udziela: Koordynator rekolekcji i misji ludowych

 

o. Michał Nowak OFM Conv – franciszkanin, doktor homiletyki, rekolekcjonista (około 300 serii rekolekcji w kraju i za granicą).
Obecnie – Prowincjalny Asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej, posługuje w Spotkaniach Małżeńskich w Archidiecezji Poznańskiej, prowadzi cotygodniową audycję o Słowie Bożym w Radio Niepokalanów, spowiednik sióstr zakonnych, duszpasterz w sanktuarium MB w Cudy Wielmożnej w Poznaniu.

tel. +48 785 777 100
mail: bratmajkel@gmail.com