REKOLEKCJE

Głos Chrystusa: Franciszku, odbuduj mój Kościół wciąż brzmi w nas, duchowych synach Biedaczyny z Asyżu. Wciąż płonie w nas pragnienie wypełnienia tych słów. Wszędzie tam, dokąd Bóg nas pośle.

Św. Franciszek wraz z towarzyszami otrzymał pozwolenie i zalecenie nawoływania do pokuty. Nie były to kazania dogmatyczne, ale poruszające serce. Franciszkańskie kazania były prowadzone w stylu ludowym. Dążeniem kaznodziei było doprowadzenie słuchaczy do zmiany postawy serca, do nawrócenia.
Św. Franciszek chciał, aby jego bracia szli przez świat jako pielgrzymi i świadkowie Słowa Bożego. Dlatego również i dzisiaj chętnie włączamy się w odbudowę Kościoła poprzez rekolekcje i misje ludowe.

Franciszkańska grupa  rekolekcyjno – misyjna  działająca  w Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego

zakonu Braci mniejszych konwentualnych  w Polsce

z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk

Proponuje głoszenie Słowa Bożego w ramach rekolekcji, misji ludowych i dni skupienia.

Prowadzimy:
-rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
-misje ludowe w parafiach,
-rekolekcje kapłańskie i zakonne,
-przygotowania do jubileuszy parafialnych, peregrynacji i uroczystości związanych z wydarzeniami przeżywanymi w parafiach i kościołach.

Informacji udziela: Koordynator rekolekcji i misji ludowych

o. Grzegorz Piśko
Tel. 606 215 317
mail: rekolekcje@franciszkanie.gdansk.pl