Teksty franciszkańskie

 • Droga Jego przykazań
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone Imię Pana, niech chwała Jego Imienia trwa w każdym momencie naszego wędrowania po ścieżkach życia. Spójrz, jak wiele znaków, przygotował Dobry Bóg, aby ukazać cierpliwą swą miłość wobec ciebie! [całość]
    

 • Franciszkańskie powołanie do jedności: Franciscus, vir catholicus; Et totus apostolicus… 
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Liczne podziały wśród chrześcijan i powiązany z nimi brak jedności między uczniami jednego Mistrza jest głęboką i bolesną raną na Mistycznym Ciele Chrystusa. Sprzeciwia się to jawnie woli Pana, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. [całość]

 • Święta szata
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Życie konsekrowane, stanowiące określoną formę realizacji naśladowania Chrystusa Pana, stopniowo formowało swe struktury, utrwalając w Kościele obraz mnichów i zakonników jako ludzi poświęconych Bogu i oddanych całkowicie sprawie Jego Królestwa. [całość]  

   

   

 • Krok w kierunku pojednania
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  „Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości”. (Ef 4,1-2) [całość]  

   

   

 • W ciszy świętej nocy
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Noc – cicha i tak spokojna, rzucająca w swe sczerniałe objęcia pogrążone we śnie miasta i bezkresne równiny. Dla czuwających przy stadach pasterzy, godziny po zachodzie słońca nie były niczym innym, jak tylko czasem spędzonym przy migoczącym świetliku płonącego ogniska. [całość]  

   

   

 • Oblubienica w obszarpanej sukni
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Wśród wielu opisów postaci św. Franciszka niezwykle charakterystycznym jest obraz pokornego zakonnika, w obdartym habicie, z gromadą ptaków, cierpliwie krążących nad jego głową, jakby zasłuchanych w wypowiadane przezeń słowa chwalby Bożego Majestatu. [całość]  

   

 • Drogą franciszkańską… do światła jutrzenki Zmartwychwstania.
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Złociste promienie porannego słońca, delikatne ciepło jego dotknięcia – tym oto znakiem budził się wstający, nowy dzień Franciszka – kolejny w historii ubogiego życia, poświęconego w całym swym zakresie Jedynemu i Najwyższemu Panu. [całość]  

   

 • Trzy kamienie węgielne
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Gdzie poszukiwać dzisiaj ducha św. Franciszka? Jak trwać w oczekiwaniu na głos Chrystusa, rozkazującego swemu słudze iść i odbudowywać Kościół? Na których drogach zatrzymać swe kroki w nadziei, że na nowo rozbłyśnie światło ewangelicznego ubóstwa i naśladownictwa cnót Jezusowych? [całość]  

   

   

 • W cieniu Jego skrzydeł
  O. Norbert Siwiński OFMConv.
  Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. [całość]
    

 • Jaki powinien być wychowawca w trzecim tysiącleciu?
  o. Jan Maciejowski OFMConv.
  Ostatnimi czasy wiele mówi się w naszym zakonie o formacji. I słusznie. Powstają coraz to doskonalsze dokumenty zajmujące się tą dziedziną życia zakonnego. Zdawałoby się, że już wszystko zostało powiedziane. Czyż jednak? Wydaje mi się, że wciąż na uboczu pozostaje osoba wychowawcy. Nic więcej się nie mówi oprócz tego, że sygnalizuje się, iż trzeba organizować kursy formacyjne dla formatorów, i że muszą to być osoby odpowiednie. [całość]
    

 • Co to jest MI?
  O. Jarosław Rekwardt OFMConv.
  Rycerstwo Niepokalanej (MI) powstało wieczorem dnia 16 października 1917 roku, w okresie bardzo trudnym dla Kościoła. Dlaczego ten okres był trudny dla Kościoła? [całość]
    

 • Powołanie Abrahama
  O. Stanislav M. Svaikovski OFMConv.
  Powołanie jest tajemnicą, darem i wyzwaniem. Nie jest więc czymś prostym, wymaga ciągłej refleksji. Powołanie jest obowiązkiem, którego realizacja wymaga wielu wyrzeczeń. Jednak to, co wielkie i wspaniałe, nigdy nie przychodzi łatwo…  [całość]
   

 • Bóg jest miłością.
  O. Jarosław Rekwardt OFMConv.
  Być zauważonym i potrzebnym – to pragnienie każdego człowieka. Siłę i ochotę do życia czerpiemy stąd, że ktoś na nas patrzy, że w czyichś oczach znajdujemy uznanie, akceptację. Odkrywamy tutaj „Miłość” jako największą wartość. [całość]
    

 • Modlitwa osobista
  O. Jarosław Rekwardt OFMConv.
  Modlitwa jest koniecznością. Natomiast z drugiej strony modlitwa nie jest czymś łatwym, dlatego przez całe życie musimy się jej uczyć. W sposób szczególny pragnę w dniu dzisiejszym mówić na temat naszej modlitwy osobistej, modlitwy indywidualnej. Ta konferencja będzie składała się z dwóch części: z części pierwszej – o wiele mniej ważnej, a właśnie jest to ta część którą w tej chwili rozpocząłem, podczas której będą bardzo dużo nadawał, oraz z części drugiej – podczas której będziecie starać się wsłuchiwać w głos Boga i z Nim rozmawiać. [całość]
    

   

 • Średniowieczna praktyka wyznawania grzechów
  O. Piotr Szczepański (oprac. O. Robert Leżohupski).
  Wielki Jubileusz ma się stać dla nas czasem pojednania na wszystkich płaszczyznach naszego życia, które w swej istocie skierowane jest ku Bogu. Pojednanie z Ojcem, który jest Miłością, fundamentem pokoju serca, ku któremu zmierzamy. Jubileusz prowokuje do sięgania po historię, zapraszamy zatem do analizy średniowiecznej praktyki sakramentu pojednania obrosłego mitami i często nieuzasadnionymi oskarżeniami. [całość]
    

 • Franciszkański Zakon Świeckich przy klasztorze franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu
  s. Joanna Szelągowska FZŚ
  Franciszkański Zakon Świeckich został założony przez św. Franciszka w 1221 r. i otrzymał nazwę: Zakon braci i sióstr od pokuty. W czasach późniejszych ustaliła się nazwa Trzeci zakon św. Franciszka, a dla jego członków nazwa tercjarze. Obecnie nosi miano Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a jego członkowie nazywani są franciszkanami świeckimi. [całość]