DARŁOWO

 

76-150 DARŁOWO
ul. Franciszkańska 4
Tel.: (094) 314-20-12
Fax: (094) 314-54-62
http://darlowo.franciszkanie.pl/

Kościół jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowska. Parafię założono w 1951 roku, a klasztor erygowano w 1973 roku. Odpust: 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Wiesław Przybysz.

Rys historyczny klasztoru w Darłowie

Najstarsza wzmianka o miejscowości Darłowo występuje w dokumencie Cystersów w Bukowie Morskim wydanym 5 lutego 1271 przez księcia Rugii Wisława III, który był wnukiem Świętopełka Drugiego.

W roku 1321 biskup kamieński Konrad (1318 – 1322) przekazał patronat kościoła w Darłowie braciom Święcom: Piotrowi i Jaśkowi oraz synowi Piotra Wawrzyńcowi. Rok ten uważa się za początek budowy kościoła Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, zwanego kościołem mariackim.

W roku 1394 książę zachodnio-pomorski Bogusław VIII przekazał fundację na rozbudowę kościoła Mariackiego. Wybudowano wtedy wieżę kościelną, a w XVI wieku zakrystię i kaplice boczne.

Kościół nawiedzały pożary w latach: 1589, 1624, 1679 i 1722. W pożarze w roku 1679, powstałym od pioruna, spaliło się całe wnętrze kościoła wraz z wieżą.

W 1540 roku kościół objęli protestanci. W 1897 roku wstawili oni przed chórem i bocznymi nawami drewniane balkony.

14 sierpnia 1945 roku franciszkanie objęli kościół i 1 września tegoż roku dokonano jego poświęcenia. 19 maja 1951 roku erygowano tu kanonicznie parafię. Początkowo do tej parafii należały wioski: Cisowo, Krupy, Kowalewice, Stary Jarosław, Stary Kraków i Barzowice. W 1953 roku utworzono parafię w Starym Krakowie i dołączono do niej wioski: Kowalewice i Barzowice. W roku 1974 powstała nowa parafia w Starym Jarosławiu, do której dołączono kościół w Krupach.

W 1962 r. przemieniono pierwotne wezwanie kościoła Matki Bożej Wniebowziętej na tytuł Matki Bożej Częstochowskiej. Umieszczono wtedy w głównym ołtarzu obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1974 roku rozpoczęto regotyzację kościoła. Usunięto dostawione balkony wraz z drewnianą klatką schodową, odbito tynki żeber sklepień w nawie głównej, a w nawach bocznych i kaplicach usunięto tynki z filarów. Odsłonięto wnęki i dwa portale gotyckie.

Na uwagę w kościele zasługuje renesansowa ambona z 1684 roku, kunsztownie rzeźbiona, cztery barokowe obrazy z pierwszej połowy XVIII w., sześć portretów Apostołów z końca XVII w., renesansowa misa chrzcielna z XVI w., barokowy krucyfiks i tabernakulum z XVII w., barokowe stalle z XVII w., mosiężny żyrandol z aniołem z przełomu XVII i XVIII w. oraz prospekt organowy z 1853 roku.

Do najciekawszych zabytków kościoła należą sarkofagi książąt pomorskich: Eryka I, księcia pomorskiego, króla Danii, Szwecji i Norwegii, syna Warcisława VII, księcia Pomorza, zmarłego w 1459 r.; Elżbiety, księżniczki duńskiej, żony ostatniego księcia pomorskiego Bogusława XIV, zmarłej w 1653 roku; księżnej Jadwigi, córki księcia Henryka Brunszwickiego i Elżbiety duńskiej, która była żoną Ulryka, brata Bogusława XIV.

Kanonicznie erygowano tu klasztor 3 marca 1973 roku. W roku 1978 na miejscu starego, chylącego się ku upadkowi domu klasztornego, rozpoczęto budowę nowego, masywnego i okazałego klasztoru, który służy od kilkunastu lat różnym akcjom Prowincji i jest ozdobą miasta Darłowa.

Od 1992 roku w kościele darłowskim rozwija się kult Matki Bożej Fatimskiej, Królowej Pokoju i Jedności, której figura została ukoronowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas audiencji w Rzymie dnia 2 czerwca 1993 roku.