GDYNIA

 

81-426 GDYNIA
ul. Kornela Ujejskiego 40
Tel.: (058) 622-02-38
Fax: (058) 622-05-76
www.gdynia.franciszkanie.pl

Zarówno kościół, jak parafia i klasztor za patrona mają św. Antoniego z Padwy. Klasztor założono w 1936 roku, a parafię erygowano w 1949 roku. Odpusty są 13 czerwca w uroczystość św. Antoniego Padewskiego i 4 października w uroczystość św. Ojca Franciszka.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Piotr Matuszak.

Klasztor na Wzgórzu św. Maksymiliana w GdyniKościół św. Antoniego w Gdyni

Rys historyczny klasztoru w Gdyni

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej, nie wróciły już do franciszkanów pomorskie klasztory: Toruń, Chełmno, Nowe, Gdańsk, Braniewo i Królewiec. Jednak w 1935 roku przybyli franciszkanie ponownie nad Bałtyk i osiedlili się w Gdyni na wzgórzu zwanym pierwotnie Wzgórzem Focha, po wojnie – Wzgórzem Nowotki, a ostatnio przemianowanym na Wzgórze św. Maksymiliana.

Ordynariusz chełmiński, ks. bp Stanisław Okoniewski 15 października 1935 roku wydał pozwolenie na budowę franciszkańskiego klasztoru w Gdyni. Kongregacja ds. Zakonnych 7 stycznia 1936 roku zezwoliła na kanoniczne założenie klasztoru, co nastąpiło już 11 stycznia 1936 roku. Z miejsca przystąpiono do budowy klasztoru i kaplicy publicznej. W maju 1938 roku pierwotny obiekt był gotowy i został poświęcony. W uroczystości poświęcenia obiektu, wziął udział również ówczesny gwardian Niepokalanowa święty Maksymilian Kolbe.

Wojna, która wybuchła we wrześniu 1939 roku, nie tylko rozproszyła pierwsza grupę franciszkanów gdyńskich, ale zadała im bolesne straty. W Piaśnicy rozstrzelano młodego o. Henryka Jamroga; w Skarżysku-Kamiennej rozstrzelano o. Anatola Gałuchę, a w obozie w Gusen zmarł br. Maciej Gruszka. Przez obóz przeszedł też br. Korneli Kaczmarek a w okolicznościach bliżej nieznanych zaginął br. Florian Masłowski

W kwietniu 1945 franciszkanie powrócili do Gdyni i przywrócili klasztor do używalności. Biskup chełmiński Kazimierz Kowalski 15 sierpnia 1949 roku erygował przy klasztorze parafię pw. św. Antoniego Padewskiego.

27 października 1957 roku poświęcono kamień węgielny pod obecny kościół i rozpoczęto jego mozolną, z wielkimi przeszkodami ze strony władz komunistycznych, budowę. 18 grudnia 1960 roku poświęcono i oddano do użytku górny kościół. 20 grudnia 1970 roku oddano do użytku dolny kościół.

Gdy powstała nowa Prowincja Gdańska przygotowano plany . Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku zrealizowano zmiany wewnętrznej orientacji górnego kościoła przenosząc główny ołtarz ze ściany północnej na ścianę wschodnią kościoła.

W latach 1989-1996 dobudowano nowe, trzykondygnacyjne skrzydło klasztoru.

Parafia św. Antoniego Padewskiego w Gdyni jest bardzo żywotna pod względem różnych akcji religijnych, charytatywnych i kulturalnych. Od lat jest tu dobrze zorganizowana parafialna grupa Caritas. W imprezach takich, jak śniadania wigilijne, wielkanocne czy z okazji uroczystości patrona parafii św. Antoniego, gromadzi się około tysiąca ubogich, bezdomnych i potrzebujących wsparcia. Caritas otacza specjalną opieką dzieci z rodzin uboższych, przygotowując dla nich kilka razy w roku paczki żywnościowe i z przyborami szkolnymi.

W tak zwanym „dolnym kościele” odbywały się często różne imprezy kulturalne, jak np. wystawy, koncerty itp. Tę działalność prowadziło Franciszkańskie Centrum Kultury – Gdynia. Od wielu już lat istnieje przy naszym kościele specjalna opieka duszpasterska nad dziećmi upośledzonymi i specjalnej troski. Istnieje duszpasterstwo głuchoniemych i niewidomych. Prężnie rozwijają się grupy młodzieży i dzieci.