KOŁOBRZEG

78-101 KOŁOBRZEG
ul. Jedności Narodowej 68
Tel.: (094) 351-70-83
Fax. (094) 351-79-55
http://franciszkanie.kolobrzeg.eu/

Kościół, parafia i klasztor są pod wezwaniem Podwyższenie Krzyża Świętego. Klasztor założono w 1945 r., choć akt erekcyjny wydano w 1973 roku. Parafia powstała w 1972 r. Odpusty: 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego; 13 czerwca w uroczystość św. Antoniego Padewskiego i 4 października w uroczystość św. Ojca Franciszka.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Paweł Kaczmarski.

Kościół w Kołobrzegu

Rys historyczny klasztoru w Kołobrzegu

Kołobrzeg już za Bolesława Chrobrego był stolicą biskupią podległą Metropolii Gnieźnieńskiej. W roku 1140 siedziba diecezji została przeniesiona do Wolina, a w roku 1188 do Kamienia Pomorskiego. Od połowy XIII wieku ziemia kołobrzeska była niezależnym księstwem biskupim. Księstwo to jednak zostało szybko zgermanizowane, do czego przyczyniła się później w dużej mierze reformacja.

Dzięki napływowi ludności katolickiej z poznańskiego i Pomorza w XIX wieku, katolicyzm począł się nieco na tych ziemiach odradzać. W latach 1889-1895 wybudowano kościół katolicki św. Marcina i erygowano parafię pod tym samym wezwaniem. Kościół ten został w czasie działań ostatniej wojny zupełnie zniszczony.

Gdy 12 sierpnia 1945 roku franciszkanie przybyli do Kołobrzegu, katolickie życie parafialne skupiło się w poprotestanckim kościele, który nosi obecnie tytuł Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zakonnicy objęli teren dawnej parafii katolickiej św. Marcina z kościołami w Charzynie, Korzystnie i w Niemierzu. Pod ich zarządem znalazła się też zniszczona kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wybudowana na przełomie XIV i XV wieku. Odbudowano w niej prezbiterium i oddano je do sakralnego użytku w 1958 roku.

1 lipca 1972 roku parafię św. Marcina przejęło duchowieństwo diecezjalne, a franciszkanie zatrzymali się przy poprotestanckim kościele św. Krzyża, wybudowanym w 1932 roku, a od roku 1948 użytkowanym przez parafię św. Marcina.

3 marca 1973 roku erygowano przy kościele św. Krzyża klasztor franciszkański a 9 czerwca 1973 erygowano przy nim parafię. Wybudowano tu też nowy budynek klasztorny.