KOSZALIN

75-247 KOSZALIN
ul. Franciszkańska 1
Tel.: (094) 346-82-72 oraz 348-02-92
www.koszalin.franciszkanie.pl

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego została erygowana w 1945 roku (przy obecnej katedrze). Klasztor pod tym samym wezwaniem erygowano w 1973 roku. Kościół i klasztor wybudowano w latach 1977-1982. Odpust: 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Stanisław Piankowski.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszailinie. Fot. T. Pukiewicz.

Rys historyczny klasztoru w Koszalinie

Starosłowiańskiej osadzie Koszalicy prawa miejskie nadał biskup z Kamienia Pomorskiego Herman von Gleichen, 23 maja 1226 roku. Po biskupach kamieńskich objęli ziemię koszalińską Branderburczycy, a później królowie pruscy.

Franciszkanie przybyli tu 26 maja 1945 roku. Zaczęli pracować przy kościele św. Józefa (z 1869 roku). Już 17 czerwca przydzielono im poprotestancki kościół Najświętszej Maryi Panny (pochodzący z początku XIV wieku). Poza tymi dwoma kościołami w mieście, w skład parafii koszalińskiej wchodziło jeszcze 21 kościołów w okolicy. Początkowo pracowało tu tylko trzech ojców.

Kościoły poza Koszalinem przeobrażały się stopniowo w samodzielne parafie obsługiwane przez księży diecezjalnych. W samym Koszalinie powstała 18 maja 1951 druga parafia przy kościele Świętego Krzyża.

Obsługiwali ją księża diecezjalni, chociaż niektórzy franciszkanie byli tam wikarymi. Franciszkanie nie tylko wyremontowali kościół św. Józefa, ale regotyzowali i uporządkowali kościół Najświętszej Maryi Panny.

Po powstaniu nowych diecezji na Ziemiach Zachodnich 3 lipca 1974 roku franciszkanie oddali na rzecz nowej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej obydwa obsługiwane dotąd kościoły. Kościół Najświętszej Maryi Panny został przemianowany na katedrę biskupią.

Franciszkanie osiedlili się przy kościele Świętego Krzyża i objęli tamtejszą parafię, dotąd diecezjalną. Tu wybudowali nowy, duży kościół, a następnie klasztor również pod wezwaniem Świętego Krzyża.

W latach osiemdziesiątych minionego stulecia wybudowano przy klasztorze obszerny, nowoczesny dom katechetyczny.

Od stycznia 2014 r. przy klasztorze działa jadłodajnia dla ubogich.