KURIA PROWINCJALNA

 

Kuria Prowincjalna w Gdańsku

 

Adres:

Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel.: (58) 301 85 25
e-mail

Zarząd Prowincji św. Maksymiliana

Prowincjał – o. Wojciech Kulig
Wikariusz Prowincji – o. Andrzej Lengenfeld
Sekretarz Prowincji – o. Piotr Kurek
Ekonom Prowincji – o. Bogdan Wroński
Asystenci prowincjalni:
– o. Andrzej Lengenfeld
– o. Bogdan Wroński
– o. Stanisław Piankowski
– o. Piotr Pliszka
– o. Robert Wołyniec
– o. Piotr Kurek

Agendy prowincjalne:

Prefekt ds. Wychowania i Nauki – o. Andrzej Lengenfeld (Gdańsk)
Asystent ds. Powołań – o. Damian Basarab (Kołobrzeg)
Asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej – o. Michał Nowak (Poznań)
Sekretarz ds. Animacji Misyjnej – br. Robert Kozielski (Gdynia)
Komisja ds. Apostolstwa – o. Grzegorz Piśko (Elbląg)
Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu – o. Piotr Kurek (Gdańsk)
Komisja ds. Sztuki Kościelnej
i Konserwacji Zabytków
– o. Tomasz Jank (Gdańsk)

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych email

W Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych funkcje Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, Delegata do spraw kontaktu z pokrzywdzonymi oraz Kuratora dla sprawców przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób małoletnich w Kościele pełni o. Waldemar Klinkosz – email

Konto bankowe:

Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)

Bank PEKAO S.A. II O/Gdańsk
PL 17124012681111000015421083 

Wszystkich dobrodziejów polecamy Bogu w naszych codziennych modlitwach.