LĘBORK

84-300 LĘBORK
ul. Basztowa 8
Tel.: (059) 862-22-44
www.lebork.franciszkanie.pl

Parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Rok założenia: 1945. Erekcja klasztoru: 1973. Odpust: 25 lipca w święto św. Jakuba Apostoła. Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Robert Wołyniec.

Klasztor w Lęborku
Kościół św. Jakuba Apostoła w Lęborku

Rys historyczny klasztoru w Lęborku

Ziemia lęborska, zamieszkała przez Kaszubów, dostała się w XIII wieku pod panowanie Krzyżaków. W 1341 roku nadali oni Lęborkowi prawa miejskie, obwarowali miasto, wybudowali swój zamek i katolicki kościół św. Jakuba około 1343 roku. Król polski Jan Kazimierz aktem wydanym w Bydgoszczy oddał ziemię lęborską w lenno Brandenburgii w zamian za pomoc w walce ze Szwedami. Zastrzegł jednak, że pod względem kościelnym będzie ona należała do diecezji włocławskiej.

Wraz z rosnącymi wpływami germańskimi sytuacja kościoła katolickiego św. Jakuba stawała się coraz trudniejsza. Od roku 1519 do 1637 dostał się on pod zarząd protestancki, choć parafia katolicka nie przestała istnieć. W drugiej połowie XVII wieku kościół św. Jakuba w Lęborku został spalony przez Szwedów. Odbudowano go powoli, ale z wielu przeróbkami i zmianami, zwłaszcza, jeśli chodzi o dach nad nawą główną. Wytrwałość kaszubskiego ludu przy katolicyzmie i polskości sprawiła, że katolicka parafia św. Jakuba wraz z przywróconym jej w 1637 roku kościołem przetrwała do powrotu tych ziem do Polski w 1945 roku.

W 1945 roku kościół św. Jakuba, jako jedyny katolicki w Lęborku i okolicy, objęli franciszkanie. Obsługiwali oni również okoliczne kościoły i kaplice poprotestanckie: w Lubowidzu, Brzeźnie, Garczegorzu, Krepkowicach, w Nowej Wsi Lęborskiej, Zwartowie, Chocielewku, Cewicach, Łebuni, Małoszycach, Leśnicach. Ponadto obsługiwali jeszcze w samym Lęborku kościół poprotestancki pw. Królowej Polski i kaplicę cmentarną.

Wiele z tych kościołów z biegiem lat otrzymało diecezjalnych proboszczów. Obecnie do parafii św. Jakuba, zmniejszonej przez utworzone w Lęborku trzy nowe parafie, należy tylko kaplica w Miejskim Szpitalu.

Klasztor erygowano tu 3 marca 1973 roku. Przy kościele i plebani wybudowano w 1974 roku nowy dom katechetyczny. W roku 1992 przeprowadzono generalny i udany remont budynku klasztornego, urządzając go według nowoczesnych wymogów.

W 2000 roku podjęto w Lęborku na szeroką skalę akcję charytatywną w ramach Caritasu. Objęto nią w szczególny sposób opuszczonych ludzi chorych, zapewniając im opiekę pielęgniarską i lekarską. Akcją tą objęto potrzebujących takiej opieki nie tylko na terenie naszej parafii, ale i w całym mieście.

Parafia św. Jakuba jest bardzo żywotna. Z jej terenu mamy kilkanaście franciszkańskich powołań zakonnych i kapłańskich.