Lublin

W Lublinie istnieje dom studiów dla braci podejmujących dalszą naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dom Studiów posiada szczególny charakter. Podstawowym obowiązkiem członków wspólnoty Domu jest praca naukowa i studium. Nie wyklucza to pracy duszpasterskiej, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do zaniedbania studium. Przełożonym wspólnoty jest o. Waldemar Klinkosz.

Zapraszamy na stronę domu w Lublinie