OLSZTYN

10-413 OLSZTYN
ul. Dworcowa 1 B
Tel.: (089) 534-64-04
www.franciszkanie.olsztyn.pl

Klasztor za patrona ma św. Franciszka z Asyżu, a parafia św. Maksymiliana Marię Kolbego. Parafię erygowano 31 marca 1994 r. Odpust obchodzony jest 14 sierpnia w święto św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Robert Zbierański.

Kościół i klasztor w Olsztynie

Rys historyczny klasztoru w Olsztyn

Przy zakładaniu klasztoru w Ostródzie ks. abp Edmund Piszcz wspomniał, że będzie dzielił parafie w Olsztynie. Wśród obecnych tam naszych ojców powstało swoiste zainteresowanie Olsztynem.

15 maja 1993 roku Ordynariusz zaproponował Prowincjałowi objęcie jednej z nowoutworzonych parafii w Olsztynie. 5 stycznia 1994 roku prowincjał Manswet Wardyn wystosował do arcybiskupa pismo, w którym wyraził gotowość przyjęcia przez Prowincję parafii w Olsztynie.

10 stycznia 1994 roku arcybiskup zaproponował założenie domu zakonnego „z misją dworcową” i małą parafię przy głównym dworcu PKP i PKS, dodając, że przez to duch franciszkański umocni się na Warmii.

17 lutego 1994 roku Rada Prowincjalna zadecydowała jednogłośnie o przyjęciu proponowanej placówki w Olsztynie. Podczas powtórnego spotkania z biskupem Wojtkowskim w Ostródzie ustalono, ze będzie to parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w roku jubileuszowym 100-lecia urodzin patrona naszej Prowincji. Będzie to pomnik czczący ten jubileusz.

31 marca 1994 roku arcybiskup metropolita olsztyński Edmund Piszcz wydal dekret, którym powołał do życia parafię św. Maksymiliana Marii Kolbego, a 17 grudnia tego samego roku poświęcił kaplicę na późniejszym placu kościelnym.

W maju 1997 roku rozpoczęto budowę klasztoru. Budowa postępowała sprawnie, tak, że już w grudniu 1997 roku mogli zamieszkać zakonnicy. Poświęcenia wybudowanego klasztoru dokonał prowincjał o. Manswet Wardyn dnia 25 marca 1998 roku.

3 maja 2000 roku poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół. Mimo różnych trudności, zwłaszcza finansowych, ukończono budowę kościoła i w dniu 18 grudnia 2002 roku miało miejsce uroczyste jego poświęcenie, którego dokonał ks. arcybiskup Edmund Piszcz.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii, klasztoru oraz całego Olsztyna było poświęcenie kaplicy wiecznej adoracji, którego dokonał ks. arcybiskup Edmund Piszcz podczas jubileuszu 10-lecia parafii 20 czerwca 2004. W kaplicy można będzie nie tylko adorować Jezusa ukrytego w Eucharystii, ale również skorzystać z posługi sakramentu pojednania w konfesjonale.