OSTRÓDA

14-100 OSTRÓDA
ul. Franciszkańska 1
Tel.: (089) 646-65-42
www.ostroda.franciszkanie.pl

Tak klasztor, jak i parafia mają za patrona św. Franciszka z Asyżu. Klasztor erygowano w 1990 roku. Odpust parafialny przypada na dzień 4 października w uroczystość św. Franciszka z Asyżu.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Robert Twardokus.

ostrodakoscikol

 

Rys historyczny klasztoru w Ostródzie

Niewielkie miasto Ostróda leży nad rzeka Drwęcą i jeziorem Drwęckim. W 1270 roku Krzyżacy wybudowali tu ogromny zamek. Przy tym zamku powstała w roku 1320 osada. Tej przyzamkowej osadzie komtur ostródzki Albrecht Szof nadał prawa miejskie w 1348 roku.

Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku Władysław Jagiełło oddał Ostródę księciu Januszowi Mazowieckiemu, lecz z powodu słabej obsady ze strony polskiej Krzyżacy na powrót opanowali Ostródę. W 1440 r. miasto przystąpiło do Związku Pruskiego przeciw Krzyżakom, ale już w 1464 r. poddało się znowu Krzyżakom.

Po wojnie trzynastoletniej miasto zostało pod panowaniem Krzyżaków. Dopiero w 1520 roku zajęły je wojska polskie. Pod wpływem protestantyzmu wzrastała ludność niemiecka w mieście. Jednak jeszcze w roku 1862 było tu 63% ludności polskiej.

22 czerwca 1989 roku Prowincjał o. Leon Rawalski w rozmowie z ks. biskupem Wojtkowskim ustalili teren parafii, która miała być wydzielona z terenu parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jako odpowiedź na pismo Prowincjała z dnia 23 czerwca 1989 r., ks. biskup Edmund Piszcz wyraził zgodę na powierzenie nam nowej parafii.

26 sierpnia 1989 r. ks. Biskup wydal dwa dekrety: Dekret erekcji parafii św. Franciszka z Asyżu i dekret nominujący na proboszcza tej parafii o. Zygmunta Tomporowskiego, którego Ojciec Prowincjał na to stanowisko zaproponował. Obydwa dekrety weszły w życie 1 września 1989 roku.

Utworzona wspólnota klasztorna zamieszkała w tymczasowo wynajętym mieszkaniu przy ulicy Jaracza, niedaleko zakupionej działki, na której stoi obecnie nowy klasztor, kaplica-barak i nieukończony jeszcze budynek kościelny.

Parafia jest terenowo skupiona i liczy około 6 tysięcy wiernych. 8 października poświęcono plac pod budowę kaplicy publicznej, a 8 grudnia poświęcono oddaną do użytku kaplicę. 4 października 1990 został tu erygowany klasztor.

Zaczęto gromadzić materiały budowlane, zalano fundamenty pod nowy kościół i podciągnięto pod dach jego mury. Wcześniej niż kościół ukończony został budynek klasztorny i jego część, w której mieści się postulat. W 2005 roku we wciąż budowanym kościele została wylana posadzka betonowa, a w roku bieżącym został ukończono prace na dachu. W 2005 roku dokonane zostały również prace ociepleniowe murów klasztoru i postulatu.

W roku 2009 nastąpiło długo oczekiwane przejście z kaplicy do kościoła. Nie był on jeszcze w pełni wykończony, ale już nadawał się do liturgii. Przez kolejne lata trwały prace nad elewacjami i ukończeniem wnętrza.

24 maja 2014 r. nastąpiła konsekracja kościoła, której dokonał ks. Abp Wojciech Ziemba.

Oprac. o. Witold Gral / o. Paweł Blok

Zobacz: Święto Prowincji w Ostródzie

Zobacz relację z uroczystości konsekracji