GELSENKIRCHEN

 

Franziskaner Minoriten
Virchowstrasse 2
45886 GELSENKIRCHEN
Tel.: (0049-209) 923-91-0
Fax. (0049-209) 923-91-19

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny znajduje się na terenie diecezji Essen. Erygowano ją 22 stycznia 1894 r. Franciszkanie Prowincji Gdańskiej przejęli ją 26 września 1993 roku. Odpust – 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest o. Krzysztof Robak. Jest on równocześnie proboszczem parafii św. Tomasza Morusa.

Rys historyczny klasztoru w Gelsenkirchen

Historyczną wzmiankę o dzisiejszej dzielnicy Gelsenkirchen zwanej Ückendorf spotykamy już w 852 roku. Ówczesny Biskup Hildesheim, Altfried, który wywodził się z Essen i tam posiadał swoje dziedziczne dobra, założył w nich osadę Ückendorf.

Przez długie lata osada ta liczyła zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców. W dobie wystąpienia Lutra na terenach dzisiejszej diecezji Essen było 57 kościołów parafialnych, względnie filialnych. Prawie połowa wiernych przeszła wtedy na luteranizm.

Katolicy osady Ückendorf, aż do wybudowania swego kościoła przed stu laty, należeli do parafii św. Gertrudy w Bochum.

Ückendorf jeszcze w roku 1855 liczyła tylko 337 mieszkańców. Swój wiejski charakter zachowała aż do odkrycia pokładów węgla. Gdy już uruchomiono trzy kopalnie węgla, a mianowicie: Holland w 1860 r.; Rheinelbe w 1861 i Alma w 1972 r., liczba ludności błyskawicznie wzrosła i już w roku 1875 wynosiła 7288 osób. Z tej liczby połowa była wyznania katolickiego.

Do 1876 r. miejscowość Ückendorf należała administracyjnie do Bochum.

W roku 1876 stała się odrębną gminą. W roku 1896 wybudowano tu katolicki kościół św. Józefa, a dwa lata wcześniej utworzono tu parafię. W roku 1903 gmina Ückendorf została wchłonięta przez szybko rozwijające się miasto Gelsenkirchen stając się jego dzielnicą. Na pięć lat przed tym wchłonięciem ta gmina liczyła 19 tys. mieszkańców. 26 wrzenia 1993 r. parafię i kościół św. Józefa przejęła do obsługi Gdańska Prowincja OO. Franciszkanów. W 1996 obchodzono uroczycie jubileusz 100-lecia istnienia kościoła św. Józefa.

Parafia ta jest bardzo żywotna. Przez 18 lat, przed objęciem jej przez prowincję gdańską, był tam proboszczem br. Józef Tobolski OFM z Panewnik. Przeniósł on na ten teren wiele z żywiołowej religijności ludu śląskiego.

 

 

Można tu usłyszeć w kościele melodie polskich pieśni religijnych, pod które podstawiono słowa w języku niemieckim. Są tu czynne trzy chóry kościelne, orkiestra i dobrze zorganizowana grupa ministrancka oraz parafialny zespół teatralny. Parafia liczy ponad 4 tys. wiernych.

 

Warto tu wspomnieć, że w Gelsenkirchen jest obecnie 36 parafii katolickich, a oprócz kościoła i parafii pod wezwaniem św. Józefa w dzielnicy Ückendorf, są jeszcze dwie inne parafie i kościoły pod wezwaniem św. Józefa.

Ojcowie nasi od kilku lat obsługują sąsiednią parafię pod wezw. św. Tomasza Morusa. Proboszczem tej parafii jest również o. Leon Rawalski.

Kanonicznie klasztor został erygowany 6 stycznia 2000 r.