HAMBURG

Franziskaner Minoriten
Speckenreye 41
22119 HAMBURG
Tel.: (0049-40) 690-51-55
Mail: Minoriten-Hamburg@t-online.de
Strona parafii: www.st-franziskus-hamburg.de

Klasztor ma za patrona św. Franciszka z Asyżu i znajduje się na terenie diecezji Hamburg. Objęcie placówki nastąpiło 18 kwietnia 1993 roku. Od 1 stycznia 2003 objęto drugą parafię pw. św. Jana w dzielnicy Steilshoop. Od 1 stycznia 2016 objęto jeszcze dwie parafie: pw. Najświętszego Serca Jezusa w dzielnicy Hamm oraz św. Olafa w dzielnicy Horn.

Gwardianem klasztoru pod wezwaniem św. Franciszka jest o. Grzegorz Chmielewski, a proboszczem w czterech kościołach (nowo tworzonej parafii) o. Maciej Rojek

Rys historyczny klasztoru w Hamburgu

Od przejęcia placówki w Hamburgu do roku 2018 klasztor znajdował się przy kościele św. Franciszka, który został wybudowany w 1927 roku.

Od roku 2018, w związku z przejęciem odpowiedzialności duszpasterskiej za nowo tworzoną parafię, klasztor został przeniesiony. Obecnie znajduje się przy kościele św. Olafa, który został zbudowany w roku 1968 i jest architektoniczną próbą oddania tajemnicy Trójcy Świętej.

Nowo tworzona parafia liczy 18 tys. wiernych i zajmuje powierzchnię 24 km2, obejmując cztery dzielnice Hamburga. Należy do niej zarówno troska duszpasterska o dwie katolickie szkoły: szkoła podstawowa pw. Najświętszego Serca Jezusowego (Grundschule) oraz szkoła katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu (Haupt und Realschule), jak i o dwa katolickie przedszkola w dzielnicy Hamm i Steilshoop.

Parafia obsługuje zarówno szpital miejski w dzielnicy Barmbek – Allgemeines Krankenhaus Barmbek, jak również szpital miejski w dzielnicy Wandsbek – Asklepios Klinik Wandsbek, trzy domy starców, największy katolicki Hufiec Harcerski pw. św. Karola de Foucauld oraz projekt diecezjalny „Junge Kirche Hamm“.

Kanonicznie klasztor erygowany został 25 marca 1999 roku, a poświęcenie nowego budynku klasztornego odbyło się 16 września 2018 roku. Tej uroczystości przewodniczył prowincjał, o. Jan Maciejowski.