JÖNKÖPING

 

553 35 JÖNKÖPING
Klostergatan 70 B

Klasztor i parafia za patrona mają świętego Ojca Franciszka. Franciszkanie przybyli tam 30 września 1990 r., a 25 marca 1992 r. kanonicznie erygowano klasztor.

Gwardianem klasztoru jest o. Rafał Zarzycki, a proboszczem parafii o. Józef Nilsson.

Zespół kościelno-klasztorny w Jönköping. Fot. o. Rafał Zarzycki

strona parafii
strona zakonu po szwedzku

Rys historyczny klasztoru w Jönköping

Już w XIII wieku franciszkanie dotarli do Skandynawii i założyli tam wiele klasztorów jak np.: Ribe (1232); Visby (1233); Söderköping (1235); Lund (1238); Skara (1242); Uppsala (1247); Enköping (1247); Ystad (1260); Trellenborg (1267); Stockholm (1270); Kungälv (1272); Kongahälla (1272); Marstrand (1272); Nyköping (1280); Jönköping (1283); Arboga 1285); Linköping (1287); Malmö (1419); Krokek (XV w.); Torkö (1467); Nya Lödöse (1475); Vaxiö (1480); Halmstad (1492).

Nordyjska Prowincja zakonna tzw. Dacia, miała dwie kustodie: Sztokholm i Linköping. Za króla Gustawa Wazy w 1527 r. skasowano wszystkie klasztory i zakonników wypędzono. Reformacja zerwała stosunki z Rzymem i przez wiele lat katolicy nie mieli wstępu do Szwecji. Jeszcze w XIX wieku za przejście na katolicyzm groziła kara śmierci. Gdy w konstytucji państwowej usunięto restrykcje dotyczące katolików zaczęli sporadycznie napływać misjonarze do Szwecji.

 

Klasztor w Jönköping z 1283 roku został rozebrany, a materiał budowlany zabrano na budowę zamku.

Po drugiej wojnie światowej wraz z napływem obcokrajowców do Szwecji powiększała się liczba katolików. Przez kilkadziesiąt lat przyjeżdżał kapłan katolicki i w Jönköping odprawiał Mszę św. w prymitywnej kaplicy.

W roku 1956 przybyli z Anglii pasjoniści i wybudowali obecny kościół i klasztor. W roku 1974 erygowano parafię.

W związku z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Szwecją powstała możliwość zakładania placówek misyjnych na terenie protestanckiej Szwecji i Norwegii.

Generał Zakonu Lanfranco Serrini w liście z 19 marca 1987 roku do Prowincji Gdańskiej pisał: Z wielka ufnością, jaką żywię dla Waszej Prowincji, chciałbym włączyć w program Waszych perspektyw na przyszłość tę część Europy, która bardzo leży na sercu Zakonowi. (…) Chodzi o obecność w Europie północnej, a szczególnie w Danii, Norwegii i Szwecji

Po przygotowaniu językowym kilku młodych zakonników Prowincja objęła po pasjonistach klasztor i parafię św. Franciszka w Jönköping.

Jako szczególnie ważne cele pracy w Jönköping przyjęto opiekę duszpasterską dla około 2 tys. wiernych w kraju ubogim w kapłanów oraz dialog ekumeniczny z protestantami.

25 czerwca 1992 r. erygowano w Jönköping klasztor Prowincji. Klasztor ten leży na terenie jedynego w Szwecji Biskupstwa Sztokholm.