Kłajpeda

Kaplica pw. Śv. Brunona z Kwerfurtu
Kłajpeda, Debreceno g. 3

Dwaj franciszkanie z wileńskiego klasztoru przybyli do Kłajpedy (Litwa) we wrześniu 2005 r. Początkowo pomagali duszpastersko jako wikariusze w parafii p.w. św. Józefa Robotnika. Zajmowali się pracą katechetyczną w szkole średniej, prowadzili duszpasterstwo polonijne oraz zajmowali się dziećmi zaniedbanymi społecznie. We wrześniu 2006 r. przybyli do Kłajpedy dwaj kolejni bracia. 19 października 2006 r. biskup telszajski Jonas Boruta erygował nową parafię p.w. św. Brunona z Kwerfurtu i powierzył ją opiece franciszkanów. Od 1 stycznia 2007 r. bracia przenieśli się do owej nowo utworzonej parafii. Zamieszkali w wynajętym mieszkaniu w pobliżu tymczasowej kaplicy, która mieściła się w wynajętej sali.

Tego samego rokurozpoczęli staranie o nadanie im przez władze miejskie terenu pod budowę nowego kościoła, a także o wykonanie planów architektonicznych nowej świątyni. Cel ten został osiągnięty w roku 2011.

W roku 2013 rozpoczęły się prace budowlane nowego klasztoru, który powstanie przy wybudowanej kaplicy. Do dziś bracia mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu, znajdującym się w bloku kilkaset metrów od kaplicy.

Gwardianem jest o. Tomas Levicki, zaś proboszczem o. Stanisław Szwajkowski.

Strona parafii: klaipedospranciskonubaznycia.weebly.com