MIEDNIKI

Kościół parafialny w Miednikach
p.w. Najświętszej Trójcy i św. Kazimierza

13192 Medininkai
sv. Kazimiero g. 4
Rej. Vilnius – LIETUVA
Tel./fax: (00370-5) 259-72-96
www.pranciskonai.lietuvoje.info

Parafia została ustanowiona w XV wieku. Leży na terenie archidiecezji wileńskiej. Jest pod wezwaniem Trójcy Świętej i św. Kazimierza, królewicza. Przez prowincję gdańską została objęta w 1989 roku.

Gwardianem i administratorem parafii jest o. Józef Makarczyk.

Klasztor w Miednikach

Kościół w Miednikach

Rys historyczny klasztoru w Miednikach

Katalog archidiecezji wileńskiej z 1939 roku podaje taką wiadomość w języku łacińskim: „Starodawny kościół Trójcy Przenajświętszej i św. Kazimierza Królewicza i Wyznawcy w Miednikach, fundowany jeszcze przez Jagiełłę w 1391 r., został zajęty przez schizmatyków w 1865 roku. W 1910 został zniszczony i na nowo z drzewa odbudowany. W roku 1931 wybudowano nowy, drewniany kościół. Skupia się przy nim 3.485 wiernych wyznania katolickiego.”

Przez ponad 40 lat tym kościołem i parafią opiekował się franciszkanin o. Kamil Kazimierz Wełymański. Ze względu na swój wiek zwrócił się on z prośbą o przysłanie młodego kapłana. Zgłosił się wtedy o. Sławomir Skwarczek i 13 listopada 1990 roku przybył do Miednik.

 

Po wizycie w Miednikach i w Wilnie dnia 31 maja 1992 r. Generał Zakonu o. Lanfranco Serrini pisał: „Prawnie przewiduje się odtworzenie Kustodii lub Prowincji Litewskiej jako zależnej bezpośrednio od Kurii Generalnej. Jest to koncepcja zgodna z ideą Nuncjusza Apostolskiego i arcybiskupa wileńskiego”.

Wikariusz generalny Zakonu o. Donald Kos udzielił zgody na założenie klasztoru pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Miednikach dnia 7 czerwca 1994 r. W tym samym dniu przy klasztorze został erygowany Dom Nowicjatu.