MISJA W KENII

MISJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO
W KENII (AFRYKA)

www.ofmconvkenya.org

NAIROBI
St Bonaventure Formation House
P. O. Box 24177
Tel.: (00254-20) 884-481
Fax. (00254-20) 884-208

Klasztor św. Bonawentury został erygowany w 1989 r.

Rys historyczny placówki misyjnej w Nairobi

16 kwietnia 1987 r. zakupiono teren wielkości dwu hektarów w odległości 20 km od stolicy Kenii Nairobi. Tu zaczęto budować budynek seminaryjny.

15 listopada 1989 r. prowincjał o. Leon Rawalski erygował tu klasztor pw. św. Bonawentury, Doktora Kościoła i Wyznawcy.

Klasztor ten pełni funkcję domu formacyjnego. Mieszkający tu klerycy odbywają studia teologiczne na Międzyzakonnym Fakultecie Teologicznym „Tangaza” w Nairobi.


00217 LIMURU
Franciscan Centre
P. O. Box 468
Tel./fax: (00254-66) 711-43

Klasztor pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu został założony w 1991 roku, a kanonicznie erygowany 25 marca 1992 r.

Rys historyczny placówki misyjnej w Limuru

Miejscowość Limuru jest oddalona od Nairobi o 30 km. Leży na terenie Archidiecezji Nairobi. Celem zasadniczym objęcia tej placówki była myśl umieszczenia tu drukarni w pobliżu stolicy kraju, gdzie łatwiej jest zakupić potrzebne materiały i znaleźć techników do maszyn. Sprawy te w Ruiri, ze względu na wielką odległość od Nairobi, były utrudnione i załatwianie ich kosztowało wiele cennego czasu.

Budynek na drukarnię był gotowy 9 stycznia 1992 roku. 25 marca 1992 r. erygowano tu kanonicznie klasztor pw. św. Franciszka. W roku następnym, 30 września 1993 r., konsekrowano nowowybudowany kościół parafialny św. Franciszka.

Przeniesione z Ruiri Wydawnictwo „Kolbe Press” wraz z tamtejszą drukarnią, ubogacone zostało o nowe maszyny.

W klasztorze tym został też umieszczony Postulat Misji. Mistrzem postulatu jest br. Wiesław Wróblewski.


RUIRI
Franciscan Conv. Friars
P.O.Box 472, 60200 Meru
Tel./fax.: (00254-64) 665-14

Klasztor i misja za patrona mają św. Maksymiliana Marię Kolbego. Misja została objęta w 1984 r. Klasztor erygowano w 1986 r.

Rys historyczny placówki misyjnej w Ruiri

Misja została objęta w sierpniu 1983 r. jako wotum wdzięczności za kanonizację św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Fraciszkanie zapoczątkowali tu pracę 20 listopada 1984 r.

Ruiri jest odległe od Meru o 13 km. Liczy ona 15 tys. mieszkańców, wśród których jest już 4 tys. katolików. Jest tu 15 stacji misyjnych (najdalsza odległa o 20 km). W samym Ruiri jedna katolicka szkoła liczy 490 dzieci a szkoła średnia ma 205 studentów. Przedszkole przy kościele liczy 60 dzieci (dane z lat dziewięćdziesiątych wród któtych

17 października 1986 roku prowincjał o. Leon Rawalski podpisał dekret erekcji klasztoru w Ruiri. Uruchomiono drukarnię i w 1988 roku zaczęto wydawać w języku angielskim „Rycerza Niepokalanej” o tytule: „Messenger of Mary Immaculate”, do czasu przygotowania budynku drukarni w Limuru.

Zorganizowano dom rekolekcyjny Franciszkańskie Centrum Duchowości, które prowadzi o. Tadeusz Brzozowski. Dziś jest ono znanym i cenionym ośrodkiem rekolekcyjnym.