WILNO

Kościół i klasztor franciszkański
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
LT-01133 Vilnius
Pranciškonų g. 1
E-mail: pranciskonai.vilnius@gmail.com
www.frater.lt
facebook
instagram
twitter

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany został w XIV wieku. Franciszkanie ponownie objęli kościół w 1998 roku.
Gwardianem klasztoru i rektorem kościoła jest o. Piotr Stroceń.

 

Rys historyczny klasztoru w Wilnie

Gród Wilno założony został przez księcia Giedymina w 1322 r. Już w tymże 1322 roku na zaproszenie niejakiego Gasztolda mieli tu dotrzeć misjonarze franciszkańscy w liczbie 14. Ci pierwsi misjonarze franciszkańscy na Wielkanoc 1333 roku zostali przez pogańskich Litwinów umęczeni. Siedmiu z nich ścięto a pozostałych siedmiu ukrzyżowano.

Nowa grupa franciszkańskich misjonarzy w liczbie 36 przybyła tu za generalstwa Gerarda Odona. Gasztold wybudował im kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwany Matki Bożej na Piasku.

24 maja 1341 r. na Wilno napadli Tatarzy i wymordowali tych misjonarzy, a razem z nimi i Gasztolda, który przywdział habit franciszkański.

Ten sam generał zakonu wysłał nowa grupę franciszkanów, którzy w liczbie 46 pracowali tu aż do urzędowego chrztu Litwy w 1386 roku.

Pierwszym biskupem w Wilnie został franciszkanin Andrzej Wasillo z rodu Jastrzębców.

7 sierpnia 1403 roku w czasie najazdu na Wilno schizmatyckich moskali zostali znowu umęczeni liczni franciszkanie z gwardianem Aniołem na czele.

Klasztory franciszkańskie w Wielkim Księstwie Litewskim do roku 1517 należały do Prowincji Czesko-Polskiej. Po 1517 roku do Prowincji Polskiej św. Franciszka. W 1626 roku utworzono Prowincję Rusko-Litewską z klasztorów na Rusi i Litwie, z kustodiami lwowską i przemyską na Rusi, a na Litwie z wileńską i kowieńską.

W 1686 r. doszło znowu do podziału i powstała Prowincja Litewska św. Kazimierza. Prowincja Ruska zachowała nadal tytuł św. Antoniego Padewskiego. Prowincja litewska miała cztery kustodie: wileńską, grodzieńską, kowieńską i połocką. Prowincja ta uległa kasacie. Franciszkanie ponownie objęli kościół w 1998 roku. Do dziś trwają prace renowacyjne (zobacz). Wileński klasztor został odzyskany w 2017 roku.

Przeczytaj o o. Kamilu Wełymańskim

Wilno na FranciszkanieTV

Dnia 27 sierpnia 2017 r. w Wilnie odbyło się ponowne poświęcenie franciszkańskiego klasztoru. Konwent poświęcił J. Eks. ks. abp Gintaras Grušas, Metropolita Wileński oraz Minister Generalny Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marco Tasca.

Więcej informacji na stronie – zobacz