Z Życia Kościoła

Papież: bożkami sukces, władza, pieniądze – pokusa wszechczasów
0

Papież: bożkami sukces, władza, pieniądze – pokusa wszechczasów

8 sierpnia 2018 | autor Administrator
W dzisiejszej katechezie Papież kontynuował cykl poświęcony przykazaniom i mówił o bałwochwalstwie. Odwołał się do tekstu biblijnego z Księgi Wyjścia, gdzie Żydzi na pustyni stworzyli sobie bożka ze złota....
Papież: bożki kradną miłość, aby kochać trzeba się ich wyrzec
0

Papież: bożki kradną miłość, aby kochać trzeba się ich wyrzec

1 sierpnia 2018 | autor Administrator
Problemowi bałwochwalstwa poświęcił Papież dzisiejszą katechezę, pierwszą po wakacyjnej przerwie. Ze względu na wysoką temperaturę audiencja środowa nie odbyła się na placu św. Piotra, ale w auli Pawła VI....