Z Życia Kościoła

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!
0

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!

27 marca 2019 | autor Administrator
Prośbie o chleb powszedni, z modlitwy „Ojcze nasz” poświęcił Papież katechezę, którą wygłosił na placu św. Piotra, gdzie zgromadziło się kilkanaście tysięcy wiernych. Zaznaczył, że ta modlitwa przypomina nam,...
„Przyjdź królestwo Twoje”
0

„Przyjdź królestwo Twoje”

6 marca 2019 | autor Administrator
„Przyjdź królestwo Twoje” – wokół tego wezwania, pochodzącego z modlitwy „Ojcze nasz” Papież osnuł katechezę w czasie audiencji ogólnej. Zaznaczył, że królestwo to nie jest ustanawiane w świecie siłą,...
Franciszek: jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi
0

Franciszek: jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi

20 lutego 2019 | autor Administrator
O wiernej i żarliwej miłości Boga do każdego z ludzi mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o modlitwie „Ojcze Nasz” papież skomentował wezwanie „Ojcze, który jesteś w...
Papież: modlitwa jest dialogiem
0

Papież: modlitwa jest dialogiem

13 lutego 2019 | autor Administrator
Prawdziwa modlitwa odbywa się w tajemnicy serca, jest niezgłębiona i widziana tylko przez Boga. Brzydzi się fałszem, przed Bogiem nie można bowiem udawać – to słowa z dzisiejszej katechezy ogólnej, którą Papież...
Modlitwa powinna wyrażać konkretne ludzkie życie
0

Modlitwa powinna wyrażać konkretne ludzkie życie

13 grudnia 2018 | autor Administrator
Do modlitwy prośby zachęcał Papież w czasie katechezy ogólnej. Bóg jest bowiem naszym Ojcem, obdarza nas wielką miłością, dlatego można mówić do Niego bez lęku i o wszystkim, także o sprawach niezrozumiałych i...
Plotkowanie zabija
0

Plotkowanie zabija

14 listopada 2018 | autor Administrator
Podczas środowej katechezy Papież Franciszek podjął refleksję na temat ósmego przykazania Dekalogu: „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstawa jako świadek”. Fałszowanie prawdy uniemożliwia...
Piąte przykazanie wezwaniem do miłości
0

Piąte przykazanie wezwaniem do miłości

17 października 2018 | autor Administrator
W katechezie podczas audiencji środowej Papież Franciszek kontynuował refleksję na temat przykazania: „nie zabijaj”. Podkreślił, że istnieje głębszy sens jego rozumienia. Gniew przeciwko drugiemu człowiekowi,...
Papież: czcijmy rodziców, nigdy ich nie obrażajmy
0

Papież: czcijmy rodziców, nigdy ich nie obrażajmy

19 września 2018 | autor Administrator
Tematowi czwartego przykazania Bożego: „Czcij ojca swego i matkę swoją” poświęcił Papież dzisiejszą katechezę. Zaznaczył, iż zgodnie z hebrajskim oryginałem oznaczona ono uznanie wagi obecności rodziców w naszym...
Niedziela Eucharystią, dziękczynieniem za życie
0

Niedziela Eucharystią, dziękczynieniem za życie

5 września 2018 | autor Administrator
Życie znieczulone rozrywką nie jest odpoczynkiem, ale wyobcowaniem i ucieczką od rzeczywistości. Chociaż człowiek nigdy nie odpoczywał tak wiele jak dzisiaj, to jednak nigdy nie doświadczył tyle pustki, co obecnie! –...
Papież: bożkami sukces, władza, pieniądze – pokusa wszechczasów
0

Papież: bożkami sukces, władza, pieniądze – pokusa wszechczasów

8 sierpnia 2018 | autor Administrator
W dzisiejszej katechezie Papież kontynuował cykl poświęcony przykazaniom i mówił o bałwochwalstwie. Odwołał się do tekstu biblijnego z Księgi Wyjścia, gdzie Żydzi na pustyni stworzyli sobie bożka ze złota....